top of page
Jättebebisar_Cover.png

JÄTTEBEBISARNA

Strandridaregatan 8, Trelleborg

Jättebebisarna

De tre stora bebisarna längs med gamla Värmdöleden är ett resultat av kulturutbytet mellan de brasilianska konstnärerna Thiago Valdi och Liam Bononi tillsammans med Streetcorner. Projektet syftade till att markera ut vart den nya tunnelbanan ska gå genom Nacka. På uppdrag av Nacka kommun målades tre jättebebisar som leker med bilar, tunnelbana och verktyg som ska symbolisera nybyggnationen.
Verket uppfördes i juli 2018.

Section_BG.png
bottom of page