top of page

FOLKBILDNING

När minst tre personer, inklusive en ledare, träffas, lär och utvecklas tillsammans enligt en gemensamt upprättad arbetsplan. Maximalt får en studiecirkel bedrivas tre gånger per vecka och under fyra studiecirkel timmar per tillfälle.

KULTURARRANGEMANG

Ett minst 30 minuter långt offentligt framträdande inom kultur räknas som ett kulturarrangemang. Uppträdandet ska vara affischerat eller på annat sätt offentliggjort och kan vara allt från en dansuppvisning, teaterföreställning, konsert, eller en vernissage.

STUDIECIRKLAR

När minst tre personer, inklusive en ledare, träffas minst tre gånger med totalt nio studietimmar är det en studiecirkel. Ni lär och utvecklas tillsammans enligt ett gemensamt upprättad arbetsplan. Maximalt får en studiecirkel bedrivas tre gånger per vecka och under fyra timmar per tillfälle.

ANNAN FOLKBILDNING

Om det är större grupper med fler än 20 deltagare som träffas och lär tillsammans räknas det som annan folkbildningsverksamhet. Det kan också vara eller en grupp som träffas vid ett enstaka tillfälle, exempelvis vid en workshop.

bottom of page