top of page
Jätteväggen

Under våren 2021 skapade vi i Streetcorner tillsammans med flertalet aktörer och över 500 privatpersoner verket Jätteväggen i Trelleborg. Konstverket mäter 80 meter långt och 6 meter hög. Motiven för verket har tagits fram genom flertalet workshops och möten med invånarna som har...

Jätteväggen_Front.png
BRFIda_Front.png
BRF Ida

Under 2020 arbetade vi på Streetcorner och BRF Ida i Rosengård, Malmö tillsammans för att gestalta en mural på en av deras fastigheter. Genom den medskapande arbetsprocessen Community by Creativity arbetade vi tillsammans med de boende fram motivet till deras nya mural...

Regnbågstunneln

Under hösten 2021 bjöds Streetcorner in till Landvetter att måla den 100 meter långa tunneln under motorvägen tillsammans med alla 7:e klassare från Landvetterskolan och Önnerödsskolan. Det resulterade i ett enormt konstverk som täckte väggar och tak i hela den långa tunneln med...

Regnbågstunneln_Front.png
Segevång_Front.png
Segevång

Tillsammans med MKB Segevång och dess boende arbetade vi med processen Creativity by Community där Segevångs boende fick vara med och ta fram motiv för tre muraler i Segevång. Genom frågeformulär och nära kontakt med boende samt MKB kom vi fram till motiv för att...

Snösätra

Streetcorner har sedan 2014 varit engagerade i kulturen i Snösätra. I olika konstellationer har vi varit med och organiserat den årliga festivalen som varje år sedan dess hålls under våren.  2022 projektleder vi festivalen Springbeast den 26-29 maj, som vi ser som en nystart för den nya kulturparken som ska...

Snösätra_Front.png
Cypressen_Front.png
Cypressen

Streetcorner fick uppdraget att skapa en ny mural för konceptboendet Cypressen i Hammenhög, på uppdrag av Simrishamnsbostäder. Tillsammans med Simrishamnsbostäder kom vi fram till att ta del av Hammenhögs historia och skapa växter utifrån närmiljön. Resultatet blev stora vallmoblommor...

Skapande Skola

Vi på Streetcorner arbetar med Skapande skola där barn och unga får vara med i processen att gestalta sin skol-/närmiljö från idé till slutprodukt. Runt om i Sverige har vi besökt skolor som har fått testa på att arbeta kollektivt för att skapa den miljö just de vill ha på sin skola. För oss är det viktigt med... 

Skapandeskola_Front.png
Jättebebisar_Front.png
Jättebebisarna

De tre stora bebisarna längs med gamla Värmdöleden är ett resultat av kulturutbytet mellan de brasilianska konstnärerna Thiago Valdi och Liam Bononi tillsammans med Streetcorner. Projektet syftade till att markera ut vart den nya tunnelbanan ska gå genom Nacka. På uppdrag av Nacka...

bottom of page